ببینید | جنجال در لیگ ترکیه؛ لگد وحشیانه جیمی جامپ به یک بازیکن در پایان مسابقه

264 69