ببینید | تهدید جنجالی اردوغان علیه یونان؛ زنده کردن خاطره جنگ سال ۱۹۲۲ با ۶۳ هزار کشته و زخمی!

۲۶۴ ۲۶۲