با حقوق مردم چند لیتر شیر می دهند؟

بنا به این گزارش خانوارهای شهری کشور به طور متوسط بیشترین قدرت خرید تاریخی شیر را در سال ۱۳۹۷ داشته‌اند اما به دلیل افزایش شدید قیمت شیر از سال ۹۷ به این طرف قدرت خرید شیر کاهش یافته است.

روند قدرت خرید شیر تا قبل از دولت محمود احمدی نژاد در سربالایی بوده اما در این دولت دچار نوسانات شدیدی شد، به طوری که با تفاوت ناچیزی در قدرت خرید شیر دولت تحویل داده شد.

عدم تامین و کمبود نهاده‌ها و قیمت‌گذاری دستوری بر روی فرآورده‌های لبنی مثل شیر پاستوریزه به مدت طولانی نیز باعث ضربه به صنعت لبنیات کشور شده است.

این اعداد با کمک از داده‌های به تازگی منتشر شده «مرکز آمار ایران» در سال ۱۴۰۰ و قیمت شیر بطری یک لیتری محاسبه شده است.