با تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها، علم رشد می‌کند

دبیر ستاد امر به معروف گفت : وقتی از من سوال می‌کنند که چرا دانش‌آموزان وقتی به سن بلوغ نرسیده‌اند تفکیک جنسیتی هستند و وقتی به دانشگاه می‌روند مختلط می‌شوند، جوابی ندارم بدهم؛ کلاس اول دبستان تفکیک جنسیتی داریم اما وقتی به سن ۱۸سال می‌رسیم در اوج مسائل جنسیتی اختلاط داریم

وی ادامه داد : بنده قائل به این هستم که وقتی مسائل جنسیتی را به محیط آموزشی کشاندن لطمه‌های علمی و روحی ایجاد می‌کند.

مگر می‌شود در کلاس‌ها دیوار کشید اما چه اشکالی دارد وقتی مثلا در دانشگاه آزاد دو ساختمان دارد، در دفترچه کنکور امسال بنویسد یک دانشگاه فقط برای پسران و یکی فقط برای دختران.

خانواده‌ها از تفکیک جنسیتی استقبال می‌کنند؛ خانواده‌ها محیط امن می‌خواهند. ۲۱ دانشگاه و کالج تفکیک جنسیتی کردند در دنیا؛ حتی برخی دانشگاه‌ها در آمریکا نیز تفکیک جنسیتی شده‌اند.

 دبیر ستاد امر به معروف : با تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها ، علم رشد می‌کند/ کشاندن مسائل جنسیتی به محیط آموزشی ، لطمه‌های علمی و روحی ایجاد می‌کند