بانک مرکزی وابسته؛ چاپ پول فزاینده/ بانک مرکزی را آزاد کنید

به گزارش خبر فوری،  همواره برای خیلی از افراد این سوال وجود دارد که فرآیند چاپ پول تا این حد برای کشور مضر است چطور و به چه دلیل انجام می‌شود؟

 با این حال کارشناسان برای جلوگیری از چاپ پول فزاینده توسط دولت راه‌حل‌هایی را پیشنهاد می‌دهند.

اگر این مسئله برای شما هم سوال است این ویدیو را تماشا کنید.