بالاخره رستم قاسمی آفتابی شد + عکس

همزمانی غیبت طولانی وی با رسانه ای شدن بازداشت مشاور و بازرس ویژه رستم قاسمی به اتهام فسادمالی و دریافت رشوه یورویی ، از سویی و عملکرد ناموفق وزیر راه و شهرسازی در پیشبرد وعده کلیدی رئیسی برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن از سوی دیگر و نیز جهش خیره کننده اجاره بها موجب شده تا رسانه ها ، خبر استعفا یا برکناری رستم قاسمی را منتشر کنند.

باتوجه به بازتاب گسترده بازداشت یک مقام عالیرتبه وزارت راه و شهرسازی نزد افکارعمومی ، کارشناسان معتقدند ، رستم قاسمی ، نمی تواند با سکوت این پرونده فساد ر بدرقه کرده و از خود سلب مسئولیت کند و ناچار به اعلام موضع خواهد شد و البته برای توجیه افکار عمومی ، کار بسیار دشواری خواهد داشت.

همچنین باتوجه به تاکیدهای مکرر رئیسی در زمینه پاکدستی مدیران دولت سیزدهم و عزم آنان برای مبارزه با فساد مالی، رئیسی نیز باید پا به میدان گذارد و احتمالا ، این بازداشت را نشانه ای از خط قرمز نداشتن دولت برای مبارزه با فساد معرفی کند.

در این میان ، قضاوت افکارعمومی به جمع بندی میزان باورپذیری توضیحات مقامات دولتی و مهم تر از آن ، اطلاع از محتوای پرونده و ابعاد اتهامات بستگی خواهد داشت .

«رستم» در جلسه مخبر آفتابی شد / افکار عمومی در انتظار شفاف سازی پرونده فساد در وزارت راه و شهرسازی