بالاخره انجام شد/ نورافکن بر تاریک‌خانه پنج هزار هزار میلیاردی!

باورکردنی نیست اما تا سال گذشته هیچ گزارشی از شرکت‌‌های دولتی با بودجه دو هزار هزار میلیارد تومان و بانک‌ها با حجم تسهیلات‌دهی سه هزار هزار میلیارد تومان در فضای عمومی وجود نداشت!
در این ویدئو، مروری داشته‌ایم بر عملکرد وزارت اقتصاد دولت سیزدهم که چگونه به تاریک‌خانه شرکت‌های غیرشفاف دولتی نور انداخته و با شفافیت آن‌ها، تکلیف پنج هزار هزار میلیارد تومان را به دست قضاوت عمومی سپرده است.