بازیگران زن و مرد ترکیه ای در سینمای ایران

بازیگران ترکیه ای در ایران طرفداران زیادی دارند. بازیگران ترکیه ای در فیلم های مختلفی بازی کردند. برخی از بازیگران ترکیه ای در فیلم های ایرانی ایفای نقش داشته اند.

 بازیگران ترکیه ای چهره زیبا و به یادماندنی ای دارند. در ادامه  بازیگران ترکیه ای  را که در فیلم های ایرانی بازی کرده اند را مشاهده می کنید.

بازیگران ترکیه ای

بازیگران ترکیه ای

نورگل یشلچای

بازیگران ترکیه ای

سلما ارگچ

بازیگران ترکیه ای

بازیگران ترکیه ای

بازیگران ترکیه ای

عایشه گل