بازید وزیر علوم تحقیقات و فناوری از طرح جامعه دهکده دانش بنیان گیلان


بازید وزیر علوم تحقیقات و فناوری از طرح جامعه دهکده دانش بنیان گیلان

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نخستین برنامه از سفر به گیلان با همراهی استاندار گیلان از طرح جامع دهکده دانش بنیان در استان بازدید کرد.

گفتنی است؛ طرح جامع توسعه زیست بوم فناوری و دانش بنیان در منطقه ۳۰ هکتاری پارک علم و فناوری گیلان در حال اجرا است.

وزیر علوم از محل اجرای طرح جامع دهکده دانش بنیان گیلان بازدید کرد و در جریان مسایل و مشکلات روند اجرای این طرح قرار گرفت.

وزیر علوم

وزیر علوم