بازگشت لهستان به عصر زغال‌سنگ

شهروند لهستانی‌: این وضعیت تهوع آور است!