بازگشت روحانی با ناگفته ها / از ماجرای دیدار با ترامپ تا پشت پرده‌ حوادث ۹۸

اگر می‌خواهید از ناگفته‌های روحانی بیشتر بدانید این ویدئو را تماشا کنید.