بازدید معاون وزیر صمت از منطقه آزاد انزلی

Ali Samarghandi

عصر امروز علیرضا پیمان پاک معاون وزیر صمت و رییس سازمان توسعه تجارت، ضمن دیدار با عیسی فرهادی رییس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان از ظرفیت ها و زیرساختهای مجتمع بندری کاسپین و دو مجموعه تولیدی پوشاک هپی لند و واحد چوبکاران عصر نوین بازدید به عمل آورد.