بازدید معاون اول رییس جمهوری از پایانه های مرزی غرب کشور