بازدید سعید محمد از پروژه پایانه مسافری فرودگاه بین المللی کیش


بازدید سعید محمد از پروژه پایانه مسافری فرودگاه بین المللی کیش

دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی در بدو ورود به جزیره از طرح پایانه مسافری فرودگاه بین المللی کیش بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، سعید محمد دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی در سفر دو روزه خود به جزیره کیش که صبح امروز شنبه 12شهریور وارد جزیره شد نخستین بازدید از طرح های در دست اقدام این منطقه را از پایانه مسافری جدید فرودگاه کیش آغاز کرد و در جریان روند پیشرفت فیزیکی این طرح قرار گرفت.

بازدید از روند تکمیل طرح های در دست اقدام، رونمایی و کلنگ زنی برخی از پروژه ها هدف از سفر دو روزه سعید محمد مشاور رئیس جمهور به جزیره کیش است.

در این بازدید مشاور رئیس جمهور در جریان روند تکمیل این طرح شامل بلوک بندی  به تعداد 9 عدد در پایانه مسافری جدید بر اساس اولویت بهره برداری از قسمت های شرقی بلوک A که طراحی شده و تا کنون به پیشرفت فیزیکی حدود 88 درصد رسیده قرار گرفت.

راه اندازی در اولویت کار این طرح قرار گرفته است و سیستم های روشنایی به صورت یکچارچه، چراغ های  یک طرفه روشنایی انجام شده است.

سیستم صوت و سیستم بی اچ اس و در واقع بار انداز جا به جایی  بار مسافر نیز انجام شده است.

در بلوک های مختلف طبق برنامه هفتگی برنامه ریزی شده و  کنترل انجام می شود.

با کنترل بخش های مختلف تاسیسات و ابنیه سعی شده به حداقل ترین حالت ممکن برنامه زمان بندی در انحراف  به بلوک های مختلف برسد و بیشترین انحراف در بلوک F و c است که حدود 6 درصد و در مجموع به 4 درصد انحراف رسیده است.

از 88 درصد پیشرفت فیزیکی حدود 8 درصد برای راه اندازی و بهره برداری و همچنین برای کنترل دقیق روی تجهیزات با توجه به بازه زمانی زیادی برای نصب و اجرای فعالیت ها در نظر گرفته شده است.

در سالن اصلی تقریبا کار به اتمام رسیده و فقط نصب دیجیتال ویدئو بارها و چراغ های سقفی است که مصالح آن  از 2 هزار 800 متر حدود 1 هزار و 900 متر تامین شده است

این پایانه مسافری در 93 درصد شروع به بهره برداری و مسافرپذیری خواهد کرد البته نه با تمام ظرفیت و در دنیا تمام فرودگاه ها با همین درصد آغاز به بهره برداری می کنند و ظرف یک سال تکمیل می شود.