بازداشت 93 شرور خطرناک در بهارستان

 فرمانده انتظامی شهرستان بهارستان، با اشاره به اجرای طرح ضربتی مقابله با  اراذل  و  اوباش  در سطح شهرستان ، اظهارداشت: طرح امنیت امحله محور با رویکرد تامین آسایش و آرامش عمومی در محله های جرم خیز بهارستان با هماهنگی  مرجع قضائی  اجرا و اوباش مطرح که به صورت سازمان یافته به شرارت می پرداختند، شناسایی شدند.

وی ادامه داد: این طرح با مشارکت رده های مختلف انتظامی به اجرا در آمد ، 93 نفر از اراذل و اوباش معروف شهرستان در این طرح  دستگیر  و تعداد 54 عدد سلاح سرد کشف ، و تعداد 34 باب واحد صنفی متخلف در این طرح پلمب شد .

فرمانده انتظامی شهرستان بهارستان با اشاره به اینکه متهمان جرائمی از قبیل شرارت، تخریب اموال عمومی ، ایجاد مزاحمت، استفاده از سلاح سرد،نگهداری و توزیع مواد مخدر ،شرکت در  نزاع  های دسته جمعی و … را در پرونده کیفری خود دارند؛ تصریح کرد:متهمان پس از تکمیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ علیزاده  در پایان با بیان اینکه پلیس اجازه هیچ گونه قدرت نمایی به اراذل و اوباش را نخواهد داد خاطرنشان کرد : با مجرمان ،اراذل و اوباش و افرادی که بخواهند در جامعه نظم و امنیت عمومی را مختل کنند برابر قانون به شدت برخورد می شود.