بازداشت عاملان درگیری خونین شهرک صدف شهریار

سرهنگ حسین معصوم زاده با اعلام این خبر گفت: اواخر تیرماه سال جاری تعدادی اوباش با برنامه ریزی قبلی در شهرک “صدف” شهرستان شهریار دو قالب 2 گروه 4 نفره با در دست داشتن قمه، چاقو، سنگ، تبر با همدیگر درگیر می شوند که این  درگیری  منجر به جرح تعداد 5 نفر و مصدومیت شدید و به کما رفتن یکی از طرفان درگیری شده که عامل آن از محل متواری می شود.

رئیس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی غرب استان تهران افزود: در این درگیری دو نفر از طرفین درگیری عریان شده و با قدرت نمایی، انسداد مسیر، عربده کشی علاوه بر اخلال در نظم عمومی، منجر به ایجاد رعب و وحشت و سلب آسایش عمومی شهروندان محله شده بود که پلیس به جدیت در این عرصه ورود کرد.

سرهنگ معصوم زاده بیان داشت: با ارجاع پرونده به پلیس امنیت عمومی غرب استان تهران، تیم ویژه عملیاتی با مراجعه به محل وقوع درگیری، بازبینی دوربین های مدار بسته، تشکیل شد و با تحقیقات محلی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، عاملین درگیری و  نزاع  دسته جمعی مورد شناسائی قرار گرفت و با هماهنگی مقام قضائی، هر 8 نفر با عملیات های مختلف پلیس امنیت عمومی در شهرستان های غرب استان تهران دستگیر و با قرارهای تامین قضائی مناسب برخورد لازم صورت گرفت.

رئیس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی غرب استان تهران اعلام کرد: اوباش  دستگیر  شده در بازجوئی پلیس اذعان داشتند با شناخت قبلی از همدیگر  هر دو گروه در صنف مشاور املاک فعالیت داشتند که اختلاف فعلی  آنها بر سر فروش یک دستگاه خودرو سواری مزدا با یکدیگر درگیری شده اند.

سرهنگ معصوم زاده، خاطرنشان کرد: پلیس غرب استان تهران، با افرادی که با درگیری، نزاع دسته جمعی و استفاده از  سلاح سرد  موجب قبح شکنی شده و امنیت عمومی  جامعه را به مخاطره می اندازند، برابر قانون و مطالبه عموم شهروندان برخورد لازم را انجام می دهد و امنیت مردم، خط قرمز پلیس است.