بازداشت رئیس شورای شهر آبادان/علت چه بود؟

دادستان عمومی و انقلاب آبادان خبر بازداشت رئیس شورای اسلامی شهر آبادان را تایید کرد.

حمید مرانی‌پور اظهار داشت: اتهامات نامبرده مربوط به سال ۱۳۹۸ و پیش از انتخاب و انتصاب وی به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر آبادان است.

شورای اسلامی شهر آبادان ۹ عضو دارد.