بازار گرم خانه‌های قدیمی پایتخت + جدول قیمت

اقتصادنیوز: همان طور که پیش‌بینی می‌شد اظهارات جروم پاول رئیس فدرال‌رزرو پس نشست جکسون ‌هول بسیاری از بازارهای جهانی…