ایمانیه : بیمارستان پیوند اعضای بوعلی سینا افتخار دنیای اسلام است

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف