ایران طبق وعده پاسخ داد؛ تیم بایدن تصمیم جدی بگیرد


 ایران طبق وعده پاسخ داد؛ تیم بایدن تصمیم جدی بگیرد

مرندی نوشت: از نظر آمریکایی ها {پاسخ} «سازنده» یعنی شرایطی که آمریکا تعیین کرده پذیرفته شود. از نظر ایران یعنی توافقی که متعادل و تضمین شده باشد. اگر آمریکا تصمیم درستی بگیرد، توافق سریعا می تواند حاصل شود.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد مرندی با اشاره به ارسال نظر ایران در مورد پاسخ آمریکا نوشت: «ایران همان طور که وعده داده بود پاسخ داد. حالا زمان آن رسیده که تیم بایدن تصمیمی جدی بگیرد.

 

از نظر آمریکایی ها {پاسخ} «سازنده» یعنی شرایطی که آمریکا تعیین کرده پذیرفته شود. از نظر ایران یعنی توافقی که متعادل و تضمین شده باشد. اگر آمریکا تصمیم درستی بگیرد، توافق سریعا می تواند حاصل شود.»