ایران طبق وعده پاسخ داد، تیم بایدن تصمیم جدی بگیرد

محمد مرندی با اشاره به ارسال نظر ایران در مورد پاسخ آمریکا نوشت: «ایران همان طور که وعده داده بود پاسخ داد. حالا زمان آن رسیده که تیم بایدن تصمیمی جدی بگیرد.

از نظر آمریکایی ها {پاسخ} «سازنده» یعنی شرایطی که آمریکا تعیین کرده پذیرفته شود. از نظر ایران یعنی توافقی که متعادل و تضمین شده باشد. اگر آمریکا تصمیم درستی بگیرد، توافق سریعا می تواند حاصل شود.»