ایران ارزان فروخت، گران خرید /بررسی ارزش صادرات طی 5 ماه

برخی تحلیل گران معتقدند آمارها نشان از صادرات کالاهای ارزان در برابر واردات کالاهای گران دارد.