ایرادات توافق به روایت نماینده مجلس عضو پایداری

خضریان نوشت: پاسخ مناسب این است که هر زمان آمریکا تحریم ها را لغو کرد،ایران به تعهدات خود ذیل برجام عمل می کند و این موضوع نیاز به مذاکره ندارد.  

علی خضریان نماینده مجلس عضو پایداری نوشت:

با تمام ایرادات موجود پیرامون عدم تضمین واقعی و راستی‌آزمایی لغو تحریم‌ها در پیش‌نویس مذاکرات وین، آمریکایی‌ها همچنان به دنبال زیاده‌خواهی هستند.پاسخ مناسب این است که هر زمان آمریکا تحریم ها را لغو کرد،ایران به تعهدات خود ذیل برجام عمل می کند و این موضوع نیاز به مذاکره ندارد.

a7635426-24f0-4e63-9d68-b4724de07044.jpg