ایجاد سامانه شفافیت موجب صرفه جویی چهار میلیارد تومانی شد


 ایجاد سامانه شفافیت موجب صرفه جویی چهار میلیارد تومانی شد

شهردار تبریز با اشاره به تلاش مدیریت شهری جهت شفاف سازی حداکثری امور گفت: در این راستا بارگذاری سامانه شفافیت موجب صرفه جویی چهار میلیارد تومانی در هزینه های جاری شد.

به گزارش خبرگزاری موج آذربایجان شرقی، یعقوب هوشیار شهردار تبریز در هشتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تبریز اظهار کرد: البته این سامانه هنوز کامل نشده و تا آخر شهریور جاری تکمیل می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه اطلاعات همه نیروهای شهرداری باید در سامانه بارگذاری شود، ادامه داد: حتی الزام کردیم که صورت جلسات هیأت مدیره‌های سازمان نیز در سامانه بارگذاری شود.

شهردار تبریز عنوان کرد: بخشی از کار بارگذاری اطلاعات نیروهای شرکتی در سامانه انجام یافته و در ادامه کار نیز انجام خواهد شد؛ اگر نواقصی در این حوزه وجود دارد، آماده همفکری و همکاری با شورا هستیم.

وی افزود: در این راستا به قولی که داده بودیم، عمل کردیم، اما گاهی بسترها مناسب نیست و برای مثال هم اکنون برخی از سازمان‌ها وب سایت ندارند.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تبریز نیز در این جلسه گفت: درآمد خالص شهرداری تبریز در سال گذشته معادل پنج هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان بوده است.

علی نوای‌ باغبان ضمن ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ در صحن علنی شورای اسلامی اظهار کرد: کل درآمدهای تحقق یافته شهرداری تبریز اعم از مرکز، مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته در سال ۱۴۰۰ با احتساب اعداد تکراری معادل هفت هزار و ۳۴۲ میلیارد تومان است.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تبریز ادامه داد: با کسر اعداد تکراری، درآمد خالص شهرداری تبریز در سال ۱۴۰۰، پنج هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان است.  

وی افزود: نسبت بودجه جاری به کل هزینه‌ها، ۴۳/۱۴ درصد است که ۵۶/۸۲ درصد نیز صرف هزینه‌های عمرانی در سال گذشته شده است.  

نوای باغبان گفت: در سال ۱۴۰۰، دو هزار میلیارد تومان صرف هزینه‌های جاری و دو هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان نیز صرف هزینه‌های عمرانی شده است.  

نایب رئیس شورای شهر تبریز بیان کرد: از سال‌جاری شهرداری موظف است تا ۶ ماه نخست سال، لایحه تفریغ بودجه را ارائه کرده و بر این اساس، شورای اسلامی شهر تبریز نیز باید تا ۶ ماه پایانی سال آن را مورد بررسی قرار دهد.  

وی یادآور شد: سه هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان، باید صرف هزینه عمرانی می‌شد که دو هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان هزینه شده است و از اعتبار باقیمانده یک‌هزار میلیارد تنها صرف قطار شهری شده است.  

نوای‌ باغبان در پایان ادامه داد:  ۱۱۷ پروژه با اعتبار یکصد میلیارد تومان نیز در بودجه سال گذشته پیش‌بینی شده بود که ریالی برای آنها هزینه نشده است و بدون ارسال صورت‌ وضعیت عملکرد آنها نیز صفر است.