اگر ۹ سال پیش در تهران زمینی خریده بودید تا الان چه قدر رشد کرده بود؟

آمارهای مرکز آمار ایران حاکی از آن است که قیمت زمین در تهران طی ۹سال، یعنی از تابستان سال ۱۳۹۱ تا تابستان ۱۴۰۰، حدود ۲۰برابر است؛ یعنی چیزی حدود ۱۹۰۰درصد افزایش قیمت در ۹سال.

بیشترین افزایش قیمت زمین در این۹سال مربوط به منطقه ۲تهران بوده است؛ قیمت زمین در این منطقه طی ۹سال تقریبا ۲۹برابر شده و حدود ۲۸۰۰درصد افزایش یافت؛ رتبه دوم افزایش قیمت زمین به منطقه یک بازمی‌گردد؛ قیمت زمین در منطقه یک حدود ۲۶برابر افزایش داشت. پس از آن نیز منطقه ۳ با افزایش ۲۵برابری، رتبه سوم افزایش قیمت زمین را از آن خود کرد.

همچنین کمترین افزایش قیمت زمین در این۹سال، به مناطق جنوبی رسید؛ یعنی منطقه۱۶ با افزایش ۹برابری، کمترین افزایش قیمت زمین میان مناطق ۲۲گانه تهران را از آن خود کرد؛ پس از آن منطقه۲۰ با افزایش ۱۰برابری در رتبه دوم و منطقه ۱۵ و ۱۸ با افزایش ۱۱برابری رتبه سوم را از آن خود کردند.

قیمت زمین

اما به طور کل آمار حاکی از آن است که افزایش قیمت زمین در این مدت بسیار بالاتر از افزایش قیمت مسکن و افزایش اجاره بها بوده است. چرا که در همین مدت، یعنی از سال۹۱ تا ۱۴۰۰، قیمت مسکن در تهران افزایشی حدود ۱۱برابری داشت؛ متوسط قیمت اجاره بها نیز در مدت مذکور افزایش حدود ۶برابری داشته است؛ بنابراین بیشترین افزایش قیمت در این مدت به زمین رسید.

بیشتر بخوانید:

۲۱۷ ۴۶