اگر فرزندانمان بددهنی کردند، چگونه برخورد کنیم؟

گاه پیش می آید حتی برای لجبازی با مادر و  پدر بیشتر از این لغات استفاده می کنند و بنابراین خیلی پدرومادرها به این بچه ها لقب بددهن می دهند.

اگر می‌خواهید بدانید با بددهنی فرزندتان چگونه برخورد کنید، این نکات را بخوانید.  

IMG_20220815_175346_926

IMG_20220815_175357_112

IMG_20220815_175414_892

IMG_20220815_175425_737

IMG_20220815_175433_457

IMG_20220815_175438_592