اکنون ۳ هزار و ۴۰۰ نفر معلول کهکیلویه وبویراحمدی پشت نوبتی دریافت مستمری هستند


دانلود قسمت جدید یاغی