​اولین نشست کارگروه تخصصی علمی و مطالعاتی حوزه مسئولیت پذیری اجتماعی شهر تهران

به گزارش خبرگزاری برنا؛ احمد احمدی صدر دبیر ستاد راهبری با ذکر این مطلب افزود: این نشست با تاکید بر مقوله انجام پروژه های مطالعاتی مرتبط با مفهوم مسئولیت اجتماعی سازمانی، شناسایی و استخراج خواسته ها و انتظارات ذی نفعان و تعیین موضوعات اساسی مسئولیت اجتماعی سازمانی مرتبط با آن برگزار شد.

وی تشریح کرد : اولین جلسه ستاد راهبردی مسئولیت پذیری سازمانی با حضور شهردار محترم تهران با حضور مسئولین و نمایندگان سازمان ها و شرکت های اقتصادی و دولتی عضو این ستاد تشکیل شد و روندی نظامند در بحث مسئولیت پذیری و اجتماعی با تدوین دستورالعمل های اجرایی بر اساس شاخص‌هایی همچون حفظ محیط زیست ،حفظ و نگهداشت شهر ،توسعه و ارتقای کیفیت زندگی در شهر تهران، زیست پذیر بودن شهر تهران و حمایت از اقشار آسیب دیده و به طور کلی حمایت از اقشار مختلف شهر تهران در چارچوبی منظم تدوین و اجرایی شکل گرفت. 

احمدی صدر تشکیل کمیته ماده 10 بند 55 قانون شهرداری ها و کارگروه سرمایه گذاری اجتماعی را از جمله اقدامات اجرایی انجام شده این دبیرخانه برشمرد و افزود :در نظام نامه مسئولیت پذیری اجتماعی و توجه به موضوعاتی همچون آسیب های پذیری و نگهداشت کلان شهر تهران، بحث آیین نامه ای و مطالعاتی است که باید در حوزه مسئولیت پذیری اجتماعی صورت پذیرد و بر اساس این پژوهش ها و تولید دستورالعمل های اجرایی سازمان ها در حیطه تصمیم شیوه اجرایی پذیرد.

دبیرستاد راهبری و رئیس دبیرخانه مسئولیت پذیری اجتماعی سازمانی شهر تهران در ادامه این نشست “بررسی تشکیل کارگروه های تخصصی علمی و مطالعاتی حوزه مسئولیت اجتماعی سازمانی شهر تهران، “بررسی تشکیل کارگروه های تخصصی جهت هم اندیشی و جلب مشارکت ذینفعان و تعیین مطالبات ، چالش ها و مسائل اساسی مسئولیت پذیری اجتماعی سازمانی شهر تهران”، “بررسی ساز و کار های قانونی و اجرایی درون سازمانی و برون سازمانی جهت استفاده حداکثری از ظرفیت های واحد های درون سازمانی و برون سازمانی در فرایند انجام پروژه های علمی،مطالعاتی و پژوهشی حوزه مسئولیت پذیری اجتماعی و مدیریت هزینه های آنها از طریق مشارکت سازمان های مسئولیت پذیری اجتماعی شهر تهران “و “بررسی تدوین دستورالعمل ها و فرآیندهای اجرایی حمایت است انجام و انتشار مطالعات و پژوهش های و مستند سازی اسناد و برنامه های عملیاتی استفاده از نتایج مطالعات انجام شده در حوزه مسئولیت پذیری اجتماعی داخلی و بین المللی” را  جمله دیگر موارد مورد بررسی در این نشست برشمرد.

 

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف