انفجار در پایگاه نظامی آمریکا در شرق سوریه+جزئیات

منابع خبری از شنیده شدن صدای چند انفجار در پایگاه نظامی آمریکا در میدان نفتی العمر درشرق سوریه خبر می‌دهند.

تاکنون ماهیت این انفجارها مشخص نشده است.

در هفته‌های گذشته بارها پایگاه‌های مختلف نظامیان اشغالگر آمریکا در شرق سوریه با موشک و پهپاد هدف قرار گرفته است.