انجام توصیه های مقام معظم رهبری نصب العین همه اعضای دولت است

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف