انتقاد عضو شورای مرکزی حزب موتلفه از نحوه حضور برخی زنان در ورزشگاه ها : نشان دادند ظرفیت اخلاقی کافی ندارند

حمیدرضا ترقی عضو شورای مزکزی حزب موتلفه نوشت :

این نوع سوء استفاده، از اجازه حضور بانوان در استادیوم ورزشی با حضور مردان، نشان داد که عده ای زنان ظرفیت اخلاقی کافی برای رفتن به این محیطهای هیجانی را ندارند.

واکنش عضو شورای مرکزی حزب موتلفه : برخی زنان نشان دادند ظرفیت اخلاقی کافی برای حضور در ورزشگاه ها ندارند

بیشتر بخوانید :

۲۱۲۱