انتقاد عبدی از «سکوت» درباره مشاور ویژه بازداشت شده وزیر راه و شهرسازی

عباس عبدی روزنامه نگار در توئیتی در واکنش به دستگیری قاسم مکارم شیرازی نوشت:

گرچه نهایتا نهادهای مربوط مجبور می شوند درباره قاسم مکارم شیرازی توضیح دهند پس بهتره پیش از شکل گیری افکار عمومی اطلاع رسانی دقیق کنید.این درست نیست که خانمی را به اتهام عادی و آشکار به تلویزیون آورد، ولی در باره این شخص سکوت کرد. پیشنهاد می شود کلیپ انتخاباتی او هم منتشر شود.

photo_2022-09-04_10-20-29.jpg

بیشتر بخوانید:

۲۱۲۱۷