انتظار برای ورود " سایه"

با اعلام مراسم خاکسپاری زنده یاد امیر هوشنگ ابتهاج شاعر بلند آوازه گیلانی ، جمعیت مشتاق از ساعاتی پیش در مقابل خانه ابدی سایه و خیابانهای منتهی به باغ محتشم رشت در انتظار هستند.