انتصابات زاکانی صدای عضو شورای شهر را درآورد

جعفر تشکری هاشمی صبح امروز در جلسه شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود با بیان این که در روزهای گذشته شاهد انتصاباتی در شهرداری تهران بودیم گفت: این طبیعی است که هر مدیری بخواهد از افرادی استفاده کند که به هدفهای پیش بینی شده اش برسد و طبیعی است بررسی و ارزیابی اولیه انجام شود و بعد از احراز صلاحیت و تجربه کافی این مدیر انتخاب شود. اما اگر یکساله بودن مدیران تبدیل به قاعده شود کارها پیش نمی رود چرا که ما نه آنقدر فرصت برای کار داریم و نه کارهای مردم ناچیز است که مدام مدیرها را عوض کنیم.

وی با بیان این که در انتصابات نباید فقط از عنصر سعی و خطا استفاده کرد گفت: مشاغلی همچون مترو یا بهشت زهرا تخصصی هستند و ماهها زمان لازم است تا مدیر با افراد آشنا شده و مشکلات را شناسایی کند. اما حالا در کمتر از یک سال مدیران رفته و مدیر جدید منصوب شده است و تا مدیر جدید کارها را بشناسد و مشکلات را شناسایی کند زمانی را لازم دارد.

وی افزود: آقایان هوشیار فقط ۶ ماه هدایت ۷ و نیم ماه ، جعفری یک ماه و ده روز، شایسته اصل ۹ ماه، غضنفری ۱۱ ماه و خسروی ۷ ماه مدیر بودند و این گونه انتصابات در کوتاه مدت جز ضرر و زیان به مدیریت شهری هیچ قاعده ای ندارد و من تقاضا دارم که در این دو سال و نیم باقی مانده دقت لازم در انتصابات صورت گیرد و تغییرات مکرر نداشته باشیم تا جوان گرایی به جوان مرگی مدیران تبدیل نشود.

وی افزود: تغییر مدیریت به خصوص در آستانه سال تحصیلی که شاهد انبوه میلیونی سفرها هستیم درست نیست چرا که مدیران احساس ناامنی کرده و نمی توانند برنامه های بلند مدت داشته باشند. چراکه درگیر ماندن و رفتن هستند.

وی افزود: در انتصابات باید به اساس نامه نیز توجه شود تا دچار مشکلات حقوقی نشویم.

گفتنی‌ست مهدی چمران نیز با بیان این که معیار شهردار تهران در انتصابات فقط یک ساله بودن مدیران نیست گفت: البته مدیرانی هم که تازه منصوب شده اند نباید همه مدیران زیر مجموعه خود را عوض کنند بلکه این مدیران زیر مجموعه نیز تجربه کردند و متاسفانه دیدیم که این اتفاق در مترو رخ داد و نتایج خوبی نداشت و این مساله از چشم شورای شهر دور نمی ماند.

۲۳۳۲۳۳