انتشار یک پست اینستاگرامی جدید توسط کنعانی

سخنگوی وزارت خارجه در بزرگداشت ابوریحان بیرونی پستی اینستاگرامی منتشر کرد.

ناصر کنعانی در صفحه اینستاگرامش نوشت: جغرافیای تمدنی ایران فرهنگی، مردان و زنان دانشمند بسیاری را به خود دیده که آثار علمی، اکتشافات، ابتکارات و اختراعات آنها، تمدن و فرهنگ ایرانی-اسلامی را جهانگیر کرده است.

13 شهریور روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی، حکیم، فیلسوف، ریاضیدان و منجم برجسته ایرانی- اسلامی و روز ملی نجوم است.