انتخاب موسس بنیاد کارآفرینان گام دوم خاتم (ص) به عنوان مدیر شایسته سال ایران

در این همایش که روز پنجشنبه سوم شهریور ۱۴۰۱ باحضور تعدادی از معاونین و نمایندگان مجلس و جمعی از مسئولان حوزه کارآفرینی واشتغال ، شخصیت های علمی ومدیران بنگاه‌های اقتصادی کشور برگزار شد، از یکصد مدیر عامل برتر بنگاه های بزرگ اقتصادی تجلیل و قدردانی گردید.

بر این اساس و با توجه به ارزیابی های صورت گرفته، از مهندس سعید شبانیان _ مدیر عامل پیشخوان محله من وموسس بنیاد کارآفرینان گام دوم خاتم بعنوان مدیر شایسته سال دراین اجلاس با عنوان تولید دانش بنیان واشتغال آفرین  با اهداء نشان عالی مدیر سال تقدیر بعمل آمد.

گفتنی است؛ سعیدشبانیان چندی قبل نیز در همایش نشان منتخب  صدشرکت برترایران موفق به کسب رتبه ۴۰برند برترکشور شد

در اجلاس تجلیل از یکصد مدیر شایسته سال ایران، از مهندس «سعید شبانیان  »  موسس بنیاد کارآفرینان گام دوم خاتم ومدیرعامل «پیشخوان محله من »وخالق برند هایی همچون عطارمارکت،سرای اقساط محله وبشری    با توجه به دستاوردهای سال گذشته تقدیر به عمل آمد و از بین  ١٠٠ مدیر کاندید شده ،با توجه به بررسی داوران به عنوان مدیر شایسته کشور انتخاب گردید  

شاخص‌های انتخاب مدیر شایسته سال، کارآفرینی، توسعه، ابتکار و خلاقیت و نیز سابقه عملکرد می‌باشد. در این مراسم به آقای مهندس سعیدشبانیان  اعتبارنامه مدیر شایسته ملی اعطاء شد.