انتخابات فدراسیون فوتبال لغو شد

به گزارش خبرگزاری برنا​، با توجه به اتفاقات اخیر رخ داده در فرایند برگزاری انتخابات فدراسیون و عدمرعایت قوانین و مقررات انتخاباتی فدراسیون توسط کمیته بدوی انتخابات به شرح ذیل:
1- نقض مفاد بند 1 ماده 1 اساسنامه فدراسیون عدم توجه به قوانین و مقررات کشور
2- نقض بند 5 ماده 2 اساسنامه فدراسیون و عدم توجه به کدهای  اخلاقی فیفا
3- عدم رعایت ماده 7 اساسنامه فدراسیون در مورد رفتار ارکان و مقامات
4- فعالیت غیرقانونی برخی از اعضاء کمیته انتخابات بر اساس بند ب ماده 3 آیین نامه انتخاباتی فدراسیون و بند 2 ازبخش ج ماده 3 در خصوص تعارض منافع  و عدم رعایت بی طرفی در انتخابات
5- عدم توجه کمیته انتخابات به اسناد و مدارک و مستندات ارسالی از مرجع قضایی
6- نقض بند “و” از بخش 4 ماده 67 و  عدم رعایت ماده 27 آیین نامه انتخاباتی فدراسیون و با در نظر گرفتن این موضوع که بر اساس ماده 27 آیین نامه انتخابات کلیه مکاتبات مرتبط با انتخابات با امضاءدبیرکل رسمیت می یابد و مسئولیت قانونی آن بر عهده دبیرکل می باشد لذا در احترام به اصول و قوانین و مقرراتاساسنامه فدراسیون و اسناد بالادستی مرتبط شامل قوانین و مقررات AFC  و فیفا و به منظور صیانت از ارزش هایاخلاقی و رفتار حرفه ای و احترام به حقوق حقه فوتبال  و در نهایت در جهت حفظ منافع و مصالح عمومی فوتبال کشور،بدینوسیله مراتب لغو مجمع عمومی انتخاباتی مورخ 8 شهریور ماه 1401 را اعلام می نماید.

بدیهی است مجمع عمومی انتخاباتی فدراسیون بلافاصله پس از رسیدگی به موارد فوق و اصلاح فرآیندهای مرتبط در زمانمقتضی و بر اساس قوانین و مقررات و الزامات مندرج در اساسنامه برگزار خواهد شد.

انتهای پیام//

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف