امیرعبداللهیان توییت جدید زد

 حسین امیرعبداللهیان نوشت:

در تانزانیا گفتگوی عالی و سازنده با خانم سامیه حسن رییس جمهور و همچنین همتایم داشتم.

مدیران چندین وزارتخانه و بخش خصوصی همراهم هستند و نشست های تخصصی دارند.

همه برای تقویت روابط تلاش می کنند. مناسبات دو کشور در مسیر پیشرفت است.