امیرسرتیپ ولیوند: روابط ایران و هند در حوزه دفاعی رشد تصاعدی دارد

این هیئت علاوه بر مقامات نظامی هند شامل افسران عالی رتبه کشورهای نپال، ویتنام، اندونزی و سریلانکا نیز بود که با حضور در دانشگاه جنگ ارتش از نزدیک با چگونگی آموزش افسران ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در دوره های مهم نظامی به ویژه دوره فرماندهی و ستاد و دوره عالی جنگ آشنا شدند.

در این بازدید مرکز پیشرفته بازی جنگ دانشگاه، کلاس های آموزشی تخصصی زمینی، پدافندهوایی، هوایی، دریایی و جنگال و سایبر و همینطور کلاس های مشترک دوره های مختلف کارشناسی ارشد و دکتری مورد بازدید قرار گرفت.

1

2

یکی از بخش هایی که مورد توجه هیات خارجی قرار گرفت، کانون ارزیابی و رشد سرمایه های انسانی دانشگاه بود. هیات مذکور از نزدیک با روند ارزیابی افسران ایرانی و همینطور نخبگان معرفی شده از طرف بنیاد ملی نخبگان قرار گرفتند.

3

امیر سرتیپ دکتر حسین ولیوند زمانی در این بازدید اعلام کردند که روابط دو کشور جمهوری اسلامی و هندوستان در همه حوزه ها و مولفه های قدرت ملی در حال افزایش است لیکن روند این رشد در حوزه دفاعی تصاعدی است. همچنین وی اظهار امیدواری کردند که علاوه بر تبادل دانشجو که به طور منظم در حال انجام است تبادل استاد نیز بین دو کشور آغاز شود.

5

6

7

8

9