امسال متقاضی رشته جراحی قلب نداشتیم/ با عقب‌گرد ۴۰ ساله باید پزشک وارد کنیم

محمد رئیس‌زاده پنج شنبه ۳ شهریورماه در همایش ملی روز پزشک در همدان، اظهار کرد: گذشته‌ پزشکی این کشور با نام بزرگانی چون ابن‌سیناها و زکریاهای رازی گره خورده است. ما به زنده‌نگاه داشتن نام و یاد مفاخر کشور نیاز داریم چراکه ویترین کشور هستند و رابطه مستقیم با رشد و تعالی یک کشور قرار دارند.

وی ادامه داد: بی‌توجهی به مفاحر، بی‌حافظه‌گی تاریخی و خمودگی اجتماعی را به دنبال دارد البته نباید لمیدگی به مفاخر اجتماعی داشته باشیم چراکه تقدیس مفاخر به تنهایی چیزی به دنبال ندارد.

وی ادامه داد: گذشته‌ پزشکی ما پر از افتخار است و این را باید به همه گوشزد کنیم که ابن سینا در نام خلاصه نشود چراکه یک نابغه و فیلسوف شهیر است. کتاب قانون ۷۰۰ سال رفرنس بلامنازع در اروپا بوده است. 

رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور بیان کرد: زنده‌نگهداشتن یاد بزرگان و گذشتگان پزشکی از این حیث که می‌توانیم دوباره به اوج برگردیم، ضروری است.

رئیس‌زاده مطرح کرد: در حوزه دانش و فناوری سلامت وضعیت بسیار مطلوبی با توجه به اسناد داریم اما درراستای ارائه خدمات بهداشت و اقتصاد سلامت دچار نقصان هستیم. 

وی ادامه داد: نمایندگان مجلس در رابطه با نقصان‌های ارائه خدمات که ناشی از سیاست نادرست یا عدم اجرای سیاست درست است، خلط مبحث می‌کنند و آن‌ها را به پای جامعه پزشکان می‌نویسند. افرادی‌که باید سند را اجرا کنند و نمی‌کنند، مطالبه گر شدند اما ما مدعی هستیم که در دولت، مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی، قوانین درست اجرا نشده و باعث شده گرفتاری پیش بیاید.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور خاطرنشان کرد: درصدی از مشکلات با ماست اما درصد عمده مربوط به ما نیست. آیا باید تمام مشکلات را به پای ما بنویسید؟ زیرساخت نادرست باعث شده همکاران ما را به سمت مسیرهای بعضا خلاف بکشاند. بیش از ۹۶ درصد در کنار مشکلاتی که وجود دارد به سلامت ارائه خدمت می‌کنند.

رئیس زاده با اشاره به تبعات این مسئله توضیح داد: نتیجه این کار این است که در چند سال آینده پزشکی نخواهیم داشت. در رشته‌های بسیار ضروری جراح نداریم و مجبور می‌شویم برای برخی درمان‌ها با چند برابر هزینه، عزیزان را به خارج از کشور بفرستیم یا با یک عقب گرد ۴۰ ساله واردات پزشک از هند، پاکستان و فیلیپین داشته باشیم.

وی با بیان اینکه ما هشدار و گوشزد می‌دهیم و اعلام می‌کنیم اما درمان آن با مسئولان است، خاطرنشان کرد: چون ما متهم به تعارض منافع شدیم بنابراین فقط هشدار می‌دهیم و خود مسئولان آن را تحلیل کنند.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور در پایان یادآور شد: تخصص جراحی قلب در سال جاری ۱۸ نفر ظرفیت داشته اما هیچ کس متقاضی نشده و در کل کشور فقط دو فارغ‌التحصیل جراحی اطفال داریم.