الکاظمی دستور ممنوعیت شلیک صادر کرد

نخست وزیر دولت پیشبرد امور عراق دستور ممنوعیت و عدم شلیک به سمت تجمع کنندگان را صادر کرد.

«مصطفی الکاظمی» فرمانده کل نیروهای مسلح عراق دستور عدم استفاده از سلاح و ممنوعیت شلیک نیروهای امنیتی به سوی تجمع کنندگان را صادر کرد.

در بیانیه رسمی دفتر نخست وزیری عراق تأکید شد که «مصطفی الکاظمی» فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، شلیک گلوله و تیراندازی از جانب هر مقام امنیتی یا نظامی یا مسلح را اکیداً ممنوع کرده و به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های امنیتی و نظامی دستور داده که بر اساس دستورالعمل‌ها و اختیارات و ضوابط عمل کنند.

به گزارش السومریه نیوز، الکاظمی همچنین خواستار تحقیق فوری در رابطه با کشته شدگان منطقه سبز بغداد و مبدأ گلوله‌های شلیک شده در این حوادث شد.

وی همچنین از شهروندان خواسته که به توصیه‌های امنیتی و قانون منع تردد پایبند باشند.