اقدام عجیب یک زن تاج را فراری داد!

مهدی تاج هنگام خروج از سالن همایش های بین المللی صدا و سیما با فریادهای زن سالخورده ای روبرو شد که به شدت او را مورد انتقاد قرار داد و بابت قراردادهای دوران حضورش در فولاد مبارکه، مدارکی را نشان می داد.

رئیس فدراسیون فوتبال با دیدن این صحنه به مسئولان سالن تاکید کرد از تصویربرداری اهالی رسانه جلوگیری کنند. با این حال فریادهای این زن همچنان ادامه داشت.

مهدی تاج بعد از این اتفاق بدون این که با اطرافیان خداحافظی کند محل را ترک کرد!

258 258