افشاگری نماینده اصولگرای مجلس درباره اتاق فرمان ادمین های بازداشتی تلگرامی

مجتبی توانگر، نماینده تهران نوشت:

آیا این خبر درست است که به عاملین سایت‌های تفرقه‌افکن گفته شده: در دادگاه مدعی شوید که هیچ آمری وجود نداشته و همه مسوولیت را گردن بگیرید؟ آیا اعترافات یکی از متهمین در مورد ارتباط منظم با یکی از نمایندگان مجلس دروغ است؟ آیا ارتباط خبری پراکنده با ۱۱نماینده صحیح نیست؟ آیا هماهنگی رئیس یک نهاد نظارتی- مالی با عوامل این کانال‌ها کذب است؟ آیا خبر شبکه ۶۲ نفره مالی- رسانه‌ای این کانال‌ها، سراپا دروغ است؟ آیا از بستر فنی فضای مجازی یک نهاد استفاده نمی‌شده؟ آیا عوامل خودسر…؟ و…

افشاگری نماینده اصولگرای مجلس درباره اتاق فرمان ادمین های بازداشتی تلگرامی

بیشتر بخوانید:

۲۱۲۱۷