افزایش ساعات کاری مراکز درمانی تامین اجتماعی استان ایلام


افزایش ساعات کاری مراکز درمانی تامین اجتماعی استان ایلام

مدیر درمان تامین اجتماعی استان ایلام گفت : همزمان با هفته دولت و از ابتدای ماه جاری ساعات کاری مراکز درمانی تامین اجتماعی استان ایلام افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری موج ایلام، مهریار سلیمانی اظهار داشت: در راستای تکریم ارباب رجوع، ارتقاء مطلوب سطح خدمات درمانی و دسترسی آحاد جامعه بیمه شدگان تامین اجتماعی ، ساعت کار مراکز درمانی تامین اجتماعی به شرح زیر افزایش یافته است:

 

بیمارستان شهدای زاگرس ایلام بصورت شبانه روزی

 

مرکز جراحی محدود تامین اجتماعی واقع در میدان میلاد از ساعت هفت و نیم صبح لغایت ۲۰شب

 

درمانگاه شماره دو تامین اجتماعی ایلام واقع در میدان ۲۲بهمن _پشت ایستگاه اتوبوس های شهرداری_ خ نشاط _از ساعت هفت و نیم صبح لغایت _۲۰شب

 

درمانگاه شهرستان دهلران_خ شهدای مهاجر_از ساعت هفت و نیم صبح لغایت ۲۰/۲۰دقیقه شب