افت ارزش معاملات خرد بازار سهام

ارزش معاملات خرد بازار سهام این هفته پله پله کاهش یافت. در حالی که در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته ارزش معاملات خرد بازار سهام ۳۷۰۰ میلیارد تومان بود، در روز شنبه ارزش معاملات به ۳۴۵۰ میلیارد تومان کاهش یافت.

روز یکشنبه ارزش معاملات به 3100 میلیارد تومان رسید و دوشنبه ارزش معاملات 2900 میلیارد تومان بود. در روزهای سه شنبه و چهارشنبه هم ارزش معاملات خرد حدود 2600 میلیارد تومان بود.

با این حساب رشد ارزش معاملات که در هفته گذشته رخ داده بود، در این هفته روند معکوس گرفت و از این جهت سیگنال های منفی به بازار تزریق شد.

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر بورس در دست فروشندگان کم زور /خروج پول در ۵ روز متوالی بخوانید.