افتتاح روشنایی پیست اتومبیلرانی مجموعه آزادی

Behnam Ranjkesh

با حضور حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان و مسئولین و ورزشکاران موتورسواری و اتومبیل رانی روشنایی پیست آزادی بعد از سالها مجددا احیا شد و این پیست با فراهم شدن شرایط بصورت سه شیفت در دسترس جوانان و ورزشکاران خواهد بود.