افتتاحیه مسابقات فوتسال کارگری کشور

Mehran Saki

مراسم افتتاحیه مسابقات فوتسال کارگری کشور در اراک به میزبانی شرکت آلومینیوم ایران در سالن اختصاصی این مجموعه با حضور تیم های دارو سازی شهید قاضی ،بانک دی ، منطقه هفت گاز ، بازار گستر پگاه شهرداری مشهد و میزبان این رقابت ها ایرالکو برگزار شد . در این مراسم که رئیس شورای شهر ، مدیرعامل ، معاونین ، مدیران میانی ، اعضا شورای کارگری آلومینیوم،رییس انجمن فوتسال کارگری و رییس هیات ورزش کارگری استان حضور داشتند ، ابتدا لواسانی مدیر عامل شرکت آلومینیوم ایران به تیم های حاضر در این رقابت ها خیر مقدم گفت و سپس تیم های حاضر به رژه در سالن اصلی این مسابقات پرداختند .