اعلام نتیجه آزمایش آب تالوار زمان‌بر خواهد بود


اعلام نتیجه آزمایش آب تالوار زمان‌بر خواهد بود

دادستان همدان با بیان اینکه اعلام نتیجه آزمایش آب تالوار زمان‌بر خواهد بود، درباره رسیدگی و شناسایی مسئولانی که در این زمینه ترک فعل داشتند، اظهار کرد: موضوع رسیدگی به ترک فعل مسئولانی که در زمینه آب ترک فعل کردند، در حال کار است.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، حسن خانجانی دادستان همدان با بیان اینکه اعلام نتیجه آزمایش آب تالوار زمان‌بر خواهد بود، درباره رسیدگی و شناسایی مسئولانی که در این زمینه ترک فعل داشتند، اظهار کرد: موضوع رسیدگی به ترک فعل مسئولانی که در زمینه آب ترک فعل کردند، در حال کار است.

کانون وکلای دادگستری همدان در پی انتشار نامه‌ای در زمینه آرسنیک‌دار بودن آب تالوار، خواستار ورود دادستان به عنوان مدعی‌العموم شدند.

دادستان همدان در این‌باره گفت: دستور آزمایش بر روی آب تالوار به دانشگاه علوم پزشکی همدان داده شده و فعلاً نتیجه آزمایش نیامده است.

حسن خانجانی با بیان اینکه اعلام نتیجه آزمایش آب تالوار زمان‌بر خواهد بود، درباره رسیدگی و شناسایی مسئولانی که در این زمینه ترک فعل داشتند، اظهار کرد: موضوع رسیدگی به ترک فعل مسئولانی که در زمینه آب ترک فعل کردند، در حال کار است.