اعلام تاریخ پایان بررسی پاسخ برجامی آمریکا از سوی رسانه شورای عالی امنیت ملی

نورنیوز، رسانه شورای عالی امنیت ملی نوشت :

بررسی دقیق پاسخ های آمریکا به محورهای اصلاحی ایران در خصوص ایده های هماهنگ کننده اتحادیه اروپایی همچنان در سطوح کارشناسی در جریان است و این روند حداقل تا پایان هفته جاری ادامه خواهد داشت .

اعلام تاریخ پایان بررسی پاسخ برجامی آمریکا از سوی رسانه شورای عالی امنیت ملی

بیشتر بخوانید :

 

۲۱۲۲۰