اعضا و وظایف کمیته سیاستگذاری پولی و ارزی تعیین شدند

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به ادامه طرح بانک‌داری اسلامی در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز قوه‌ مقننه قرار دارد.

وکلای‌ ملت در جریان بررسی این طرح با ماده 14 این طرح با 162 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 14 این طرح آمده است:

الف
‌اعضای کمیته تنظیم‌گری و نظارت بانکی عبارتند از:
1. قائم مقام رئیس کل (رئیس)؛
2. معاون تنظیم‌گری و نظارت رئیس کل (دبیر)؛
3. معاون حقوقی رئیس کل؛
4. اعضای هیأت عالی مذکور در جزء (5) بند (الف) ماده (7)؛
5. اعضائی از هیأت عامل که رئیس کل عضویت آنان را در کمیته تنظیم‌گری و نظارت بانکی لازم می‌داند؛
6. سه نفر حقوقدان با مدرک دکترای حقوق و دارای حداقل 10 سال سابقه کار مرتبط و معتبر، مسلط به حقوق بانکی و موضوعات مرتبط با تنظیم‌گری و نظارت بانکی، یک نفر با معرفی رئیس کل، یک نفر با معرفی وزیر امور اقتصادی و دارائی و یک نفر با معرفی دادستان کل کشور.

تبصره
 اعضای موضوع جزء (6) این بند برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. افراد یادشده، در صورتی که قبل از صدور حکم عضویت، در استخدام بانک مرکزی نبوده باشند، به صورت غیرموظف در جلسات کمیته شرکت می‌کنند. ‌‌‌‌‌‌‌

ب
وظایف کمیته تنظیم‌گری و نظارت بانکی عبارت است از:
1. آماده‌سازی دستور‌کار و پیش نویس مصوبات هیأت عالی در موضوعات مرتبط با تنظیم‌گری و نظارت بانکی؛
2. ارزیابی اثربخشی تصمیمات بانک مرکزی در حوزه‌ی تنظیم‌گری و نظارت بانکی و ارائه گزارش به هیأت عالی؛
3. پایش مستمر عملکرد «اشخاص تحت نظارت» از جهت تمکین به دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی در خصوص حفظ سلامت و ثبات شبکه بانکی و ارائه پیشنهادات تشویقی یا تنبیهی لازم به هیأت عالی؛
4. انجام سایر اموری که توسط هیأت عالی یا رئیس‌‌کل ارجاع می‌شود.
*اعضا و وظایف کمیته سیاست گذاری پولی و ارزی تعیین شدند
همچنین نمایندگان در این جلسه با ماده 13 طرح مذکوربا با اکثریت آرا موافقت کردند.
لازم به ذکر است که جزء ششم بند الف ماده 13 طرح مذکور به پیشنهاد سید شمس الدین حسینی اصلاح شد.

حسینی بیان کرد: با توجه به اینکه در ماده 7 این طرح مدرک تحصیلی قید شده است و خبره اقتصادی یک مفهوم عام هست در این بند هم «مدرک دکتری علوم اقتصادی و حداقل 10 سال سابقه کاری معتبر و مرتبط» به جای خبره اقتصادی پیشنهاد می شود تا این طرح تفسیرناپذیر باشد.

لذا ماده 13 طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل اصلاح شد:

الف
اعضای کمیته سیاست گذاری پولی و ارزی عبارتند از:
1. قائم مقام رئیس کل (رئیس)؛
2. معاون سیاست‌گذاری پولی رئیس کل (دبیر)؛
3. معاون رئیس کل در امور ارزی؛
4. اعضای هیأت عالی موضوع جزء (4) بند (الف) ماده (7)؛
5. اعضائی از هیأت عامل که رئیس کل عضویت آنان را در کمیته سیاست گذاری پولی و ارزی لازم می‌داند؛
6. سه نفر با مدرک دکتری علوم اقتصادی و حداقل 10 سال سابقه کاری معتبر و مرتبط: یک نفر با معرفی رئیس کل، یک نفر با معرفی وزیر امور اقتصادی و دارائی و یک نفر که مشترکاً توسط رؤسای اتاق ایران، اتاق تعاون و اتاق اصناف معرفی می‌شود؛
7. دو نفر متخصص امور ارزی با معرفی رئیس کل.
تبصره- اعضای موضوع اجزاء (6) و (7) این بند برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. افراد یادشده، در صورتی که قبل از صدور حکم عضویت، در استخدام بانک مرکزی نبوده باشند، به صورت غیرموظف در جلسات کمیته شرکت می‌کنند.

ب
وظایف کمیته سیاست گذاری پولی و ارزی عبارت است از:
1. آماده‌سازی دستور‌کار و پیش نویس مصوبات هیأت عالی در موضوعات مرتبط با سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی؛
2. ارزیابی اثربخشی سیاست‌‌های پولی و ارزی بانک مرکزی و ارائه گزارش به هیأت عالی؛
3. پایش مستمر عملکرد مؤسسات اعتباری از حیث همراهی با اهداف و سیاست‌های اعلام شده بانک مرکزی و ارائه پیشنهادات تشویقی یا تنبیهی لازم به هیأت عالی؛
4. انجام سایر اموری که توسط هیأت عالی یا رئیس‌‌کل ارجاع می‌شود.

انتهای‌ پیام/